Rosh Hashana Service/Tashlich immediately after - Treaty Park

26 Sep @ 10:00 am - 1:00 pm